Maruqyani orinaky

Օրինակ HSBC բանկը որոշել է. Էդմոն Մարուքյան

Օրինակ HSBC բանկը որոշել է՝

ա/ 2020 թ.-ի մարտի 13-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ պարտավորության պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցով վճարումներ չկատարելու դեպքում չկիրառել պայմանագրով սահմանված տուժանքները (տուգանքները, տույժերը և տուգանային տոկոսները),

բ/ 2020 թ.-ի մարտի 13-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ անհատ հաճախորդների կողմից պարտավորության պայմանագրով սահմանված վճարման պարտավորության չկատարումը չհամարել ժամկետանց այդ թվում՝ տեղեկատվությունը ՀՀ կենտրոնական բանկի վարկային ռեգիստրի և ԱՔՌԱ Վարկային բյուրո տրամադրման առումով։

Միևնույն ժամանակ ստեղծված իրավիճակում Բանկը պատրաստ է իր հաճախորդներին առաջարկել անհատական լուծումներ՝ անհրաժեշտության դեպքում հետաձգելով մարման ժամանակացույցով նախատեսված մայր գումարի և հաշվեգրվող տոկոսների մարումը, ինչպես նաև դիտարկել վարկի մարման վերջնաժամկետը երկարաձգելու հարցը։

Օրինակ HSBC բանկը որոշել է՝ ա/ 2020 թ.-ի մարտի 13-ից մինչև մայիսի 31-ը ներառյալ պարտավորության պայմանագրով…

Gepostet von Edmon Marukyan am Freitag, 20. März 2020