tej gic

Պարետատան թեժ գիծը մարտի 21-ից մինչ մայիսի 15-ը սպասարկել է 37505 զանգ

Պարետատան թեժ գիծը մարտի 21-ից մինչ մայիսի 15-ը սպասարկել է 37505 զանգ: Սպասարկված զանգերի միջին տևողություն եղել է ավելի քան 3 րոպե, այսինքն թեժ գծի աշխատակիցները շուրջ 1900 ժամ կապի մեջ են եղել քաղաքացիների հետ